O riadení tepla vieme všetko...

 • image01

Počítačové centrály

Systém ProCop 3.6

Monitorovací a vizualizačný systém ProCop 3.6 je už treťou generáciou osvedčeného monitorovacieho systému distribuovaného firmou Siemens.

ProCop 3.6 umožňuje

 • zbierať on-line dáta z technológie (z PLC)
 • zobrazovať technologické schémy so živými hodnotami a poznámkami
 • hlásiť stavy alarmov technológie
 • zobrazovať históriu technologických veličín
 • komentovať, archivovať, zálohovať a prezerať alarmové hlásenia
 • archivovať, zálohovať, exportovať a prezerať históriu veličín
 • zbierať dáta zo sietí koncentrátorov AlfaBox a Alfa 485.1
 • odčítať merače spotrieb


Prepojenie AlfaBix


Pripojiteľné regulátory Siemens

 • rada Visonic (PRV1, PRV2)
 • rada Unigyr (PRU10, RWP80, RWM82, PRS10)
 • rada desig PX (PXCxx, aj cez router PXG), vrátane v. 6.x
 • rada Integral (NITEL, Nides)
 • rada Saphir (ACX32, ACX36, ...)
 • rada Climatix (POL63x, ...)
 • rada Synco (RMU710, RMB795, RMH760, RXB .., QAX, ...)

 

Pripojiteľné zariadenia M-Bus

 • regulátory Siemens RVD235, RVD245
 • merače tepla a chladu Ultraheat, Megatron, Sonogyr
 • zariadenia tretích firiem na zbernici M-Bus
 • konfigurácie pre automatický merač tepla a vodomer, vyskúša všetky kombinácie a funkčné si zapamätá

 

Komunikačné prostriedky

 • sériovej linky RS232 / RS485 / RS422
 • zbernice LON so štandardom BACnet
 • zbernice KNX (Konex)
 • štandardné telefónne modemy
 • GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE / ADSL / WDSL
 • siete TCP / IP (lokálnej siete LAN / WAN / WiFi / Internet)
 • rádiové modemy, rádiové siete
 • zber dát z koncentrátora AlfaBox 3.0 a AlfaBox +
 • zbernice ModBus
 • otvorené rozhranie OPC server / klient

 

Novinky vo verzii 3.6

 • podpora Desigo v.6
 • podpora Windows 10 a Windows Server 2012 R2
 • virtualizácie operačných systémov v Hyper-V, vSphere, ...
 • optimalizácia ukladania dát do SQL
 • podpora Microsoft SQL Server 2016
 • vlastné cloudové riešenie pre prístup odkiaľkoľvek ProCloud
 • web pre všetky moderné prehliadače
 • webové rozhranie aj pre mobilné zariadenia
 • virtuálne dispečingy ProVirtual
 • spätná kompatibilita projektov s verziami 3.0 až 3.5

 

Sieťové pracovisko, vedľašie dispečingy

 • vnútorná architektúra klient - server
 • monitorovanie pracuje na pozadí aj bez prihlásenia užívateľa
 • po rýchlej lokálnej sieti je možný súčasný prístup niekoľkých klientov zo sieťových pracovísk s plávajúcimi licenciami
 • terminálové pracovisko na OS Windows Server
 • pre pomalé alebo vytáčané linky sa dajú vytvoriť vedľašie dispečingy

 

Využitie viacerých monitorov

 • preferované monitory pre technologické displeje podľa lokalít
 • viacnásobné technologické displeje, historické trendy aj alarmy
 • zvýšenie prehľadnosti a uľahčenie práce
 • jednoduché otváranie a presúvanie obrazoviek medzi monitormi
 • automatické prepnutie obsahu monitorov pri nečinnosti
 • terminálové pracoviská s viacerými monitormi

 

Dátový koncentrátor AlfaBox +

 • kompatibilita modulov a napájacích zdrojov s AlfaBox 3.0
 • zbiera dáta zo všetkých pripojených regulátorov
 • ukladá históriu technologických veličín
 • na vyžiadanie prenáša dáta na dispečing ProCop®3
 • okamžite hlási alarmné stavy na dispečing ProCop®3
 • až štyri sériové rozhrania RS232 / RS485 / LON / M-Bus
 • vždy rozhranie Ethernet (TCP / IP), 2x servisné USB
 • až 128 zariadení, až 3000 SW bodov, až 1 000 000 vzoriek trendov
 • možnosť priameho prenosu hodnôt medzi AlfaBoxy (teplota, tlak, ...)