O riadení tepla vieme všetko...

 • image01

  Riadiace systémy pre

  RODINNÉ DOMY A BUDOVY

 • image02

  Zber dát

  VODOMERY, MERAČE TEPLA

 • image03

  Voľne programovateľné riadiace systémy

  SIEMENS

 • image04

  Dodávka a montáž

  TEPELNÝCH ČERPADIEL


Servis

Nezmluvný servis

Na základe objednávky realizujeme nasledovný servis:
» Štandardný záručný, pozáručný servis riadiaceho systému a poradenstvo
» Profylaktický pozáručný servis technických a programových prostriedkov riadiacich systémov
» Obsahuje servisnú profylaktickú prehliadku riadiaceho systému na základe predošlej dohody
» Na základe požiadavky zákazníka zabezpečujeme servis snímačov úniku plynu na plynovej kotolni – 1x ročne prekalibrovanie snímačov úniku plynu v zmysle STN 07 0703 a vystavenie kalibračného protokolu
» Štandardné podmienky nástupu na opravy v zmysle platnej legislatívy

Ku všetkým servisným výjazdom sú pripočítavané cestovné náklady.